An Verjans

Basisopleidingen
- Master klinische en gezondheidspsychologie, optie volwassenen KU Leuven
- Doctorandus cognitieve psychologie Universiteit Maastricht
- Specifieke lerarenopleiding

Voortgezette therapieopleidingen
- Postgraduaat integratieve psychotherapie io
 (cliëntgerichte psychotherapie en cognitieve gedragstherapie) Universiteit Antwerpen
- Kortdurende opleiding Acceptance and Commitment Therapy ACT Academie
- Cliëntgerichte leertherapie

Lidmaatschap
- Erkenningsnummer Psychologencommissie 812112636
- Lid van de Belgische Federatie van Psychologen
- Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

Voor wie?

Individuele psychologische begeleiding vanaf 18 jaar

Welke problematiek?
Onder andere bij rouw en verlies, emotionele problemen, angsten, depressieve klachten, burn-out, stress, verslaving, chronische ziekte, chronische pijn, identiteit en zelfbeeld, zingevingsvragen, persoonlijke groei, levensfaseproblemen, werkgerelateerde en relationele problemen

Werkwijze.

Iedereen met een vraag naar psychologische ondersteuning kan een afspraak maken voor een verkennend gesprek. In dit intakegesprek verhelderen we je hulpvraag en bespreken we het verdere verloop van de begeleiding. Indien de problematiek buiten mijn expertise valt, kan ik je indien gewenst doorverwijzen naar een andere collega of een meer gespecialiseerde hulpverleningsinstantie. Je kan een afspraak maken voor een intakegesprek via telefoon of e-mail.