Pascale Baptist

OPLEIDING:
- Master in de klinische psychologie
   Optie volwassenen
   KULeuven

LIDMAATSCHAP:
  - Erkend door de psychologencommissie,
    erkenningsnummer: 912117630

Voor wie?

Voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Welke problematiek?
 - Angsten, faalangst en laag zelfbeeld
 - Omgaan met verlieservaringen: overlijden van een dierbare, rouw & echtscheiding
 - Depressie en negatieve gedachten
 - Identiteitsvragen
 - Persoonlijke groei
 - Het vastzitten in belangrijke keuzeprocessen
 - Omgaan met ingrijpende, veranderende gebeurtenissen: bv: na een ongeval en revalidatie
 - Koppelgesprekken en relationele problemen
 - Stress
 - Levensvragen, existentiële vragen, zingevingsvragen

Werkwijze.

In het eerste gesprek, het intakegesprek, exploreren we de huidige klachten die het dagelijks functioneren belemmeren.
Na deze eerste kennismaking, starten we een gerichte behandeling op met als doel de klachten te reduceren.
Een goede vertrouwensrelatie tussen psycholoog en cliënt, een goede “klik” voelen met de psycholoog, vormt voor mij de basis voor het verkrijgen van het gewenste therapeutische resultaat.
Een frequente opvolging van de gesprekken is mogelijk, waardoor er niet te veel tijd tussen de afspraken hoeft te verstrijken.
Indien de problematiek buiten mijn expertise valt, zal ik steeds gericht doorverwijzen naar een geschiktere hulpverlener of instantie.
Voor een intakegesprek, kan U steeds contact opnemen met mij, telefonisch of per mail.